Første udgivelse fra Forlaget Fleggi.

Lyt til novellen "Kaptajn" her: Forfatteren læser "Kaptajn" på udgivelsesdagen

Så, nu kom det. Smut lige til New York, og hent dine ting. Og kom så her forbi med dine nøgler, når du er til­bage.

“Vi omlægger organisationen. Gør den en anelse fladere.”

OK. Kniven i guillotinen var ved at blive trukket op.

Fra “Samtale”

Da han sad ved et lille bord med et glas halvsur rød­vin foran sig, gav han sin telefon lov til igen at kom­munikere med omverdenen. Der var kun kom­met en enkelt besked fra Eva, men den gav ham til gen­gæld utrolig dårlig samvittighed.

Fra “Sølvbryllup”